Trilateraal partnerschap: Concept voor een Partnership Hub

(Versie: 04.03.2021)

De Werelderfgoed Waddenzee Hub (de Hub) ondersteunt het management en de organisatie van het trilaterale partnerschap. Momenteel bestaat de Hub uit het Operationeel Team Partnership Hub (OPTeamPH), dat het trilaterale partnerschap begeleidt, en de administratieve unit van de Hub. Deze is ondergebracht bij het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat en heeft t een ondersteunende - en secretariaats-functie voor de activiteiten van het Partnerschap.

De strategische partners zijn het aan het begin van de opstartfase (2020-2022) eens geworden over een eerste concept voor de Hub, waarin het overkoepelende doel, de visie, de missie en de doelstellingen staan. Dit alles, samen met de potentiële diensten die de Hub zou kunnen leveren, zijn hierin nader uitgewerkt. Verder wordt het potentiële aanbod beschreven dat de Hub, eenmaal in bedrijf, kan leveren, en zijn algemene beginselen voor gemeenschappelijke projecten en activiteiten vastgelegd. Het concept schetst verder een slanke organisatiestructuur.

Download