Samarbejdsaftalen (MoI) The Wash – Vadehavet

Samarbejdet mellem The Wash/North Norfolk Coast og Vadehavslandene er baseret på Memorandum of Intent - samarbejdsaftalen (MoI), som blev underskrevet i 1991 på den trilaterale regeringskonference i Esbjerg. Siden da har der været gennemført udvekslingsophold, workshops og møder, med det formål at udveksle praktisk viden og best practices, fx i forhold til implementeringen af de relevante EU-direktiver, forvaltning af den menneskelige udnyttelse af ressourcerne, såsom fiskeri samt overvågning og forskning. Samarbejdet er foregået inden for rammerne af LanceWad-projektet.