Menu

Der er et sted, hvor himmelen og jorden mødes

et sted som intet andet på jord

et sted hvor ebbe og flod, hav og vind former kystlinjen lige for øjnene af dig

med øer, vadeflader, marskenge og klitter

et levested for tusindvis af plante- og dyrearter

raste- og foderplads for 12 millioner trækfugle

beskyttet som nationalparker og naturreservater i mere end 30 år ved en fælles trilateral indsats

strækker sig 500 kilometer langs den danske, hollandske og tyske nordsøkyst

det største tidevandsområde i verden, hvor naturens processer altid er i gang.

Velkommen til Vadehavet.


Et Vadehav. En verdensarv.

  • Holland

  • Tyskland

  • Danmark