Menu

De Duitse Oost-Friese eilanden zijn barrière-eilanden die het getijdengebied van de Waddenzee afschermen van de Noordzee. Ze behoeden de kustlijn voor ernstige stormschade en zijn tevens leefgebied en toevluchtsoord voor veel dieren. Elk eiland is verschillend – niet alleen qua identiteit, cultuur en tradities. Ook de natuur is op elk eiland anders. Ontdek hoe deze eilanden voortdurend van vorm veranderen onder de enorme krachten van wind, stroming, golven, stormen en getijden.

Gelegen tussen de Dollard en de ‘Jadebusen’ inham, is de Oost-Friese kust een schilderachtig landschap met vruchtbaar groen grasland, bloeiende parklandschappen, uitgestrekte veengebieden en een aantal estuaria en baaien. Water is het kenmerkende element in Oost-Friesland. Het is dus geen wonder dat hier een buitengewoon groot aantal wilde planten en dieren leeft. Er valt veel te ontdekken!

De regio Wesermarsch is aan drie kanten omringd door water en is een fascinerende plek om te bezoeken. Met de inham van de Jade naar het westen, de Waddenzee in het noorden en het Weser-estuarium in het oosten, is het een van de grootste graslandgebieden en belangrijkste wetlands in Duitsland. Hier vindt u ook het enige veen ter wereld dat buitendijks ligt en dat tijdens stormvloeden op het zeewater drijft.

Zandbanken, wadplaten en zee zo ver als het oog kan zien, maar ook zeehonden en enorme zwermen trekvogels – wie had gedacht dat dit allemaal deel uitmaakt van de stadstaat Hamburg? Ga op ontdekkingstocht in het kleinste Duitse Waddenzee Nationaal Park rondom het eiland Neuwerk, waar de vlag van Hamburg al meer dan 700 jaar wappert.

Ontdek de enige brakwaterbaai in Nedersaksen, de Dollard, met zijn unieke flora en fauna. Hier vindt u een grote verscheidenheid aan habitats zoals kwelders, brakke rietgordels en graslanden, die belangrijke leefgebieden voor vogels zijn. Of neem een kijkje over de dijk, het beste vlak voor hoogwater, dan verzamelen zich duizenden ganzen in de kwelders voor de zeedijk – een indrukwekkend schouwspel.

Ga op zoek naar de zanderige kliffen, ook 'geestkliffen' genoemd, langs de kust van de Jadebusen en rond Cuxhaven-Sahlenburg. Deze geestkliffen zijn uitzonderlijk in het Waddengebied - het zijn overblijfselen van de laatste ijstijd. Ze vormen geleidelijke overgangen van land naar zee. Of maak een uitstapje naar de Ostplate op Spiekeroog en bestudeer de natuurlijke ontwikkeling en dynamiek van het eiland.

Nedersaksen en Hamburg/ Neuwerk

Stelt u zich voor: een plek waar zand, zee, een zilt briesje én een rijke geschiedenis samenkomen – dát is wat u kunt verwachten in dit deel van het Werelderfgoed Waddenzee.

In het gebied tussen Emden en Otterndorf staan zwartbonte 'Eulalias', zoals de koeien hier worden genoemd, vreedzaam te grazen op uitgestrekte weilanden. Romantische vissersdorpjes, havenplaatsen, en stranden direct langs de dijk bepalen dit deel van de kust. Deze schilderachtige kuststrook is tevens de toegangspoort tot het Nedersaksische en het Hamburgse Nationaal Park Waddenzee.

Op slechts drie tot tien kilometer afstand van de kust liggen de zeven Oost-Friese eilanden. In een lijn als parels aan een snoer vormen ze een natuurlijke bescherming voor de kust. Breng een bezoek aan dit idyllische paradijs en beleef de unieke eilanden, elk met een eigen identiteit en traditie.

Of bezoek het eiland Neuwerk net buiten Cuxhaven met zijn rijke geschiedenis. Het eiland diende zelfs als schuilplaats voor piraten. De zandbanken, wadplaten en kwelders rond Neuwerk zijn nog intacte natuurlijke landschappen die onder het Hamburgse deel van het Werelderfgoed Waddenzee vallen.

U zult dorpen ontdekken die op terpen gebouwd zijn, huizen die omsloten zijn door dijken, en een rijke Friese cultuur. Trek ook tijd uit voor een bezoek aan bijzondere musea, theehuizen en oude kastelen – overal kunt u beleven hoe divers en springlevend de Friese cultuur en tradities nog zijn.