Memorandum of Understanding Banc d'Arguin - Waddenzee

Het getijden-ecosysteem van Banc d'Arguin aan de Atlantische kust van West-Afrika heeft met de Waddenzee gemeen dat het van even grote betekenis voor trekvogels en eveneens Werelderfgoed is. Het is het belangrijkste overwinteringsgebied voor Waddenzeevogels langs de Oost-Atlantische Flyway (East Atlantic Flyway, EAF) in Afrika. In het belang van een betere bescherming van trekvogels langs de EAF hebben de Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC) en het Banc d'Arguin National Park (PNBA), Mauritanië, in 2014 een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend tijdens de 12e Trilaterale Regeringsconferentie in Tønder, Denemarken.

Sinds de ondertekening van het MoU hebben er wederzijdse bezoeken van managers en wetenschappers plaatsgevonden, is een gezamenlijk actieplan opgesteld en werd op het gebied van vogelmonitoring samengewerkt. Bovendien heeft het PNBA zich aan het Wadden Sea Flyway Initiative verbonden, dat gelanceerd werd om de bescherming van watervogels en de monitoring langs de Oost-Atlantische Flyway te versterken.

De TWSC en het PNBA streven naar gecoördineerde of gezamenlijke verspreiding van informatie en participatie op nationaal en internationaal niveau. Door over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun gemeenschappelijke trekvogelpopulaties en habitats langs de EAF te informeren, willen zij het bewustzijn over de noodzaak en samenwerking bij de internationale bescherming van trekvogels vergroten.

Regelmatige uitwisselingsbezoeken en wederzijdse uitwisseling van kennis tussen deskundigen en beheerders van beide sites maken eveneens deel uit van de samenwerking. Zij hebben tot doel gemeenschappelijke monitoring- en beheermethoden te harmoniseren, een gezamenlijk niveau van kennis en begrip tot stand te brengen, en verder onderzoek te stimuleren. 

Er zijn gezamenlijke monitoringprogramma's voor trekvogels en gemeenschappelijke wetenschappelijke en management projecten opgezet – dit allemaal om de bescherming en het beheer van de natuurlijke rijkdommen van de Waddenzee en Banc d'Arguin te bevorderen.

Signing the MoU at the Trilateral Wadden Sea Conference 2014. CWSS.