Menu

Hvad kan man se?

Udforsk Vadehavets regionale højdepunkter

Kom tæt på naturen

Verdensarv? Hvad vil det sige?

Lær mere om dette magiske sted

Kom tæt på naturen

Velkommen til Verdensarv Vadehavet

Vadehavet er verdens største tidevandsområde, hvor naturlige processer løber uforstyrret langs Danmarks, Hollands og Tysklands kyster.

I 2009 blev det tysk-hollandske vadehav optaget på UNESCO's Verdensarvsliste mens det danske vadehav blev optaget i 2014. Denne optagelse fandt sted som anerkendelse for områdets enestående globale geologiske og økologiske værdier. Intet andet sted i verden findes et så forskelligartet og dynamisk landskab med talrige levesteder, som kontinuerligt formes af vinden og tidevandet. Biodiversiteten i hele verden er afhængig af Vadehavet.

I mere end 30 år har Holland, Tyskland og Danmark samarbejdet for at sikre Vadehavets bevarelse. De tre lande har delt ansvaret for at bevare dette uerstattelige økosystem til fordel for nutidige såvel som fremtidige generationer.

Nyheder – de seneste historier fra Vadehavsområdet

Højdepunkter – Actualiteiten uit het Waddengebied

Internationalt samarbejde

Verdensarvscentret opfordrer kraftigt de forskellige verdensarvssteder til at danne partnerskaber mellem hinanden – en filosofi, som er været en del af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde siden 1980'erne.

Det trilaterale overvågningsprogram (TMAP)

TMAP er Vadehavsstaternes fælles overvågningsprogram. Programmet blev igangsat i 1997 og spænder over en bred vifte af emner som morfologi, økologiske processer, dyreliv og menneskelige aktiviteter.

Natur- og miljøformidling og undervisning

Ud over udstillinger og informationsmateriale tilbyder stort set alle besøgscentre i verdensarvsregionen undervisnings/ formidlingsaktiviteter om Vadehavets natur og kultur. Den Internationale Vadehavsskole samler naturformidlere fra Danmark, Tyskland og Holland.