Menu

Organisatorisk struktur

TWSC Organogram. CWSS.
Organisatorisk struktur. CWSS.

 

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde består af to niveauer af beslutningstagning: Det Trilaterale Ministerråd og Vadehavsbestyrelsen (WSB). De understøttes af Det Fælles Vadehavssekretariat (CWSS) som koordinerende organ og første kontaktpunkt, rådgivere fra NGO'er, arbejdsgrupper samt netværksgrupper af eksperter.


 

Det Trilaterale Ministerråd

Det Trilaterale Ministerråd er sammensat af danske, hollandske og tyske ministre med ansvar for emner vedrørende Vadehavet, som mødes hvert tredje til fjerde år. På den den Trilaterale Ministerkonference (TGC) diskuterer de den generelle retning for samarbejdet i forhold til lovgivning, retningslinjer, harmonisering og forvaltning og udstikker kursen for samarbejdets overordnede forløb i perioden op til den næste regeringskonference. Konklusionerne nedfældes i en deklaration, som er samarbejdets primære policy-dokument frem til den næste konference.

Hver regeringskonference markerer slutning på et formandskab. På den 13. regeringskonference i Leeuwarden (NL) sluttede det hollandske formandskab. I dag har Tyskland formandsposten.

Vadehavskonferencen er en udvekslingsplatform for alle interessenter i Vadehavsregionen, der afholdes lige umiddelbart inden rådet mødes.

Tidligere Trilaterale Ministerkonferencer

 • Leeuwarden, Netherlands (2018, XIII)
 • Tønder, Denmark (2014, XII)
 • Sylt, Germany (2010, XI)
 • Schiermonnikoog, Netherlands (2005, X)
 • Esbjerg, Denmark (2001, IX)
 • Stade, Germany (1997, VIII)
 • Leeuwarden, Netherlands (1994, VII)
 • Esbjerg, Denmark (1991, VI)
 • Bonn, Germany (1988, V)
 • The Hague, Netherlands (1985, IV)
 • Copenhagen, Denmark (1982, III)
 • Bonn, Germany (1980, II)
 • The Hague, Netherlands (1978, I)

 

Vadehavsbestyrelsen

Vadehavsbestyrelsen er samarbejdets ledende organ. Den driver og fører tilsyn med Det Trilaterale Vadehavssamarbejdes arbejde mellem regeringskonferencerne ved at forberede, koordinere og implementere Vadehavsplanen såvel som policies eller det politiske indhold og strategier.

Bestyrelsen ledes af en neutral formand, som er nomineret af formandslandet og udnævnt af ministerrådet. Posten som bestyrelsesformand roterer mellem landene sammen med formandskabet. Hvert land udpeger fire medlemmer og sammen udpeger de to rådgivere med ekspertise og erfaring, som er relevant for samarbejdet. Bestyrelsen understøttes dermed af rådgivere, som repræsenterer NGO-sektoren (i øjeblikket Dansk Ornitologisk Forening, It Fryske Gea og WWF) og Vadehavsforummet (WSF).

Vadehavsbestyrelsens dokumenter er tilgængelige under Ressourcer.

De nuværende medlemmer af bestyrelsen er anført her.


 

Opgaver og ekspertgrupper

Vadehavsbestyrelsen udnævner arbejdsgrupper som har til opgave at forberede og koordinere emner indenfor udvalgte ekspertområder til bestyrelsen samt at udføre specifikke opgaver, planer og projekter. De nuværende arbejdsgrupper er

 • Arbejdsgruppen for forvaltning (TG-M)
 • Arbejdsgruppen for overvågning og vurdering (TG-MA)
 • Arbejdsgruppen for verdensarv (TG-WH)

Desuden har samarbejdet adskillige netværksgrupper af eksperter til at udføre specifikke opgaver med overvågning, videnskabelige formål, formidling og uddannelse. De er

 • Bæredygtig turisme (NG-ST)
 • Datahåndtering (EG-Data)
 • Fremmede arter (EG-AS)
 • Klima (EG-C)
 • Marskområder og klitter (EG-SMD)
 • Partnerskabssystem (OPteamPH)
 • Sæler (EG-Seals)
 • Swimway (WG-Swimway)
 • Trækfugle og ynglefugle (EG-MB/BB)
 • Trækrute (WSFI-SG)
 • Uddannelse og formidling (NG-E/IWSS)

Vadehavsbestyrelsen

Formand

Karin Lochte

Prof. Dr. Dr. h.c., tidligere direktør Alfred Wegener Institute Helmholtz Center for Polar and Marine Research

Medlemmer

Anne-Marie Vægter Rasmussen

National repræsentant for bestyrelsen, vicedirektør, Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, Danmark

Donne Slangen

National repræsentant for bestyrelsen, Direktør Natur, Ministeriet for Landbrug, Natur og Fødevarekvalitet, Nederlandene

Ilka Wagner

National repræsentant for bestyrelsen, Afdelingschef for marine naturbeskyttelse, Det føderale ministerium for miljø, naturbeskyttelse og nuklear sikkerhed (BMU), Tyskland

Joost de Ruig

Direktør, Rijkswaterstaat North-Netherlands, Nederlandene

Christina Egsvang Føns

Repræsentant for de danske vadehavskommuner, Miljøchef, Esbjerg Kommune, Danmark

Hans Gabanyi

Direktør, Naturbeskyttelse, grønomstilling og energi, Styrelsen for miljø og energi, Hamborg, Tyskland

Ingelore Hering

Afdelingschef for naturbeskyttelse, vandforvaltning, jordbeskyttelse, Ministerium for miljø, energi, bygningsarbejde og klimasikring, Nedersaksen, Tyskland

Vera Knoke

Souschef for marin beskyttelse og nationalparker, Ministerium for energi omstilling, landbrug, miljø, natur og digitalisering, Slesvig-Holsten, Tyskland

Janne J. Liburd

Professor, D. Phil. Ph. D., Institut for design og kommunikation, Syddansk Universitet, formand for Nationalpark Vadehavet, Danmark

Martin Petersen

Kontorchef, Region Syd, Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, Danmark

Theo Meskers

Rådmand, Hollands Kroon Kommune, Nederlandene

Henk Staghower

Souschef, Landbrug og fiskeri, Landskab og natur, Provins Groningen, Nederlandene

Rådgivere

Marco Rohde Brodde

Dansk Ornitologisk Forening, Danmark

Henk de Vries

Wadden Sea Team, Direktør It Fryske Gea

Preben Friis-Hauge

Formand WSF, Formand Kommunernes Vadehavssekretariat, Varde Kommune, Danmark

Hans-Ulrich Roesner

Vadehavsteamet, Direktør, Vadehavskontoret, WWF, Tyskland

Sekretariatschef

Bernard Baerends

Sekretaiatschef, Det fælles Vadehavssekretariat
+49 4421 9108 0